W dalszej części pragniemy poinformować Państwa o rodzajach danych przetwarzanych przez SIXT oraz o celach tego przetwarzania danych. Chcielibyśmy również poinformować Państwa o ważnych prawnych aspektach ochrony danych, takich jak przysługujące Państwu prawa.

 

A: Administrator danych

 

Stroną odpowiedzialną za przetwarzanie danych (administratorem) jest Eurorent sp. z o.o. ul. Arabska 9, 03-677 Warszawa, Polska (zwana dalej SIXT).


SIXT wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD). Mogą Państwa skontaktować się z IOD w każdej sprawie dotyczącej ochrony danych. Prosimy kierować swoje zapytania na następujący e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., adres do korespondencji: Arabska 9, 03-977 Warszawa, Polska.

 

B: Kategorie danych osobowych

 

Następujące kategorie danych osobowych mogą być przetwarzane w związku ze świadczonymi przez nas usługami:

 • Dane podstawowe: Obejmują one na przykład imię, nazwisko, adres zamieszkania (prywatny i/lub służbowy), datę urodzenia.
 • Dane kontaktowe: Obejmują one na przykład numer telefonu osoby, adres e-mail (prywatny i/lub służbowy), numer faksu, jeśli dotyczy, a także treść wiadomości (np. e-maile, listy, faksy).
 • Dane dotyczące umowy: Obejmują one na przykład informacje dotyczące najmu (kategorię pojazdu, datę jego odbioru i zwrotu, oddział, w którym następuje odbiór i zwrot pojazdu, zamówione dodatki/usługi), numer umowy najmu, numer rezerwacji, dane dotyczące prawa jazdy, tablice rejestracyjne wynajętego pojazdu oraz informacje dotyczące programów lojalnościowych i partnerskich.
 • Dane finansowe, takie jak dane karty kredytowej.
 • Dane podawane dobrowolnie: Są to dane przekazywane nam dobrowolnie, bez naszego wyraźnego żądania, zawierające informacje, takie jak preferencje dotyczące wyposażenia i kategorii pojazdu.
 • Szczególne kategorie danych: W razie wypadku, uszkodzenia pojazdu lub podobnych wydarzeń przetwarzamy dane dotyczące przebiegu zdarzeń i poniesionych szkód. Dane te mogą być dostarczane przez klientów, pasażerów lub osoby poszkodowane. Dane przetwarzane w takich okolicznościach mogą obejmować dane dotyczące stanu zdrowia, takie jak dane dotyczące obrażeń, poziomu alkoholu we krwi, jazdy pod wpływem substancji odurzających i tym podobne.
 • Dane osób trzecich: Jeśli w ramach najmu pojazdu przekazał(a) nam Państwa dane osobowe osób trzecich (np. członków rodziny, innych kierowców, pasażerów), wówczas przetwarzamy również te dane.
 • Dane dotyczące lokalizacji: Dane dotyczące lokalizacji to dane, które możemy przetwarzać, gdy pojazd jest wyposażony w urządzenie telematyczne (por. → podłączone pojazdy).

 

C: Podstawa prawna przetwarzania danych w SIXT

 

Art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO): Zgodnie z tym przepisem przetwarzanie danych jest zgodne z prawem, jeśli udzielono zgody na ich przetwarzanie i w zakresie udzielonej zgody.

 

Art. 6 ust. 1 lit.b) RODO: Zgodnie z tym przepisem przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeśli takie przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną lub w celu podjęcia żądnych przez Państwa kroków przed zawarciem umowy.

 

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO: Zgodnie z tym przepisem przetwarzanie danych jest zgodne z prawem, jeśli takie przetwarzanie jest konieczne w celu realizacji obowiązku prawnego, któremu podlega SIXT.

 

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO: Zgodnie z tym przepisem przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, o ile takie przetwarzanie jest niezbędne do celów uzasadnionych interesów administratora danych, tj. SIXT lub osoby trzecie.


Art. 9 ust. 2 lit. f) RODO: Zgodnie z tym przepisem pewne szczególne kategorie danych osobowych mogą być przetwarzane, jeżeli takie przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych. Te szczególne kategorie danych osobowych obejmują dane o stanie zdrowia osób, których dane dotyczą.

 

D: Cel przetwarzania danych w SIXT

 

1. Rezerwacja i wynajem pojazdów

 

Cel przetwarzania danych

Przetwarzamy dane podstawowe, dane kontaktowe, dane dotyczące umów, dane finansowe i wszelkie przekazane dobrowolnie dane w celu realizacji Państwa rezerwacji oraz na potrzeby zawarcia i wykonania umowy najmu.


Dane podstawowe, dane kontaktowe oraz dane dotyczące umów wykorzystujemy ponadto w celach związanych ze stosunkami z klienta, na przykład w celu rozpatrywania reklamacji lub zmian rezerwacji, w sprawie których Państwa się z nami kontaktują.


W przypadku rezerwacji pojazdu za pośrednictwem biur podróży, internetowych biur podróży lub innych pośredników, dane podstawowe, dane kontaktowe, informacje dotyczące wynajmu oraz, w stosownych przypadkach, informacje finansowe, zostaną nam przekazane przez naszych partnerów.


Dane podstawowe i dane dotyczące umowy wykorzystujemy również w celu dokonywania rozliczeń (np. związanych z prowizjami i obsługą sprzedaży) na przykład z biurami podróży, innymi pośrednikami, partnerami franczyzowymi i partnerami biznesowymi. Aby móc zrealizować Państwa żądanie dotyczące rezerwacji, przekazujemy dane do firm partnerskich, jeśli nie dysponujemy żądanym pojazdem lub rodzajem pojazdu.
Wykorzystujemy ponadto Państwa dane w celu zapewniania Pana/Pani i swojego bezpieczeństwa, na przykład w celu uniknięcia braku realizacji płatności i zapobiegania przestępstwom majątkowym (w szczególności oszustwom, kradzieżom i malwersacjom).


W niektórych oddziałach zajmujących się wynajmem wykorzystujemy technologię, która weryfikuje autentyczność dokumentów tożsamości (zwłaszcza prawa jazdy) i zapisuje dane elektronicznie zamiast ręcznie.
Jeśli chcą Państwo dokonać zapłaty czynszu na podstawie faktury, przetwarzamy Państwa dane podstawowe i finansowe w celu dokonania oceny Państwa zdolności kredytowej, uzyskując odpowiednie informacje z agencji kredytowych.


Po wywiązaniu się przez obie strony umowy ze zobowiązań z niej wynikających, dane podstawowe, dane finansowe i dane dotyczące umowy będą przechowywane do momentu wygaśnięcia ustawowego okresu przechowywania lub przedawnienia naszych roszczeń.

 

Podstawa prawna powyższego przetwarzania

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO stosuje się do przetwarzania danych w zakresie wymaganym do realizacji rezerwacji, do zawierania i wykonywania umów oraz do celów związanych ze stosunkami z klientami.


Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO stosuje się do przetwarzania danych w zakresie wymaganym do realizacji rozliczeń z osobami trzecimi, do dochodzenia własnych roszczeń oraz do minimalizowania ryzyka i zapobiegania oszustwom.


Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO stosuje się do przetwarzania danych w zakresie wymaganym do wykrywania i ścigania przestępstw i im zapobiegania, do weryfikowania i przechowywania danych dotyczących praw jazdy oraz do przestrzegania okresów przechowywania wynikających z prawa handlowego i podatkowego.

 

Uzasadniony interes w zakresie, w jakim do przedmiotowego przetwarzania ma zastosowanie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych jest wymagane do przeprowadzania analiz mających na celu zapobieganie szkodom dotyczącym naszej firmy i naszych pojazdów, nasz uzasadniony interes leży w zachowaniu bezpieczeństwa w zakresie kosztów i zapobieganiu niekorzystnym sytuacjom ekonomicznym, takim jak sytuacje wynikające z braku płatności lub utraty naszych pojazdów.

 

Kategorie odbiorców

W opisanych powyżej celach (w szczególności w celu poinformowania o rezerwacji lokalnego partnera zajmującego się wynajmem lub przetwarzania płatności kartą kredytową przez firmę obsługującą kartę kredytową) ujawniamy Państwa dane następującym odbiorcom: Dostawcy usług informatycznych, centra telefoniczne, firmy windykacyjne, dostawcy usług finansowych i archiwizacyjnych, agencje kredytowe, spółki z grupy kapitałowej SIXT, partnerzy agencyjni, partnerzy franczyzowi i partnerzy biznesowi.


W ramach stosowanych przez nas środków mających na celu zapobieganie oszustwom przekazujemy również dane osobowe - w sytuacjach, w których osoby trzecie były lub są narażone na oszustwo - takim osobom trzecim, które ucierpiały z powodu oszustwa lub są nim zagrożone.

 

2. Marketing i reklama bezpośrednia

 

Cel przetwarzania danych

Przetwarzamy Państwa dane podstawowe, dane kontaktowe i dane dotyczące umów w celu promowania lojalności klientów, wdrażania programów lojalnościowych i premiowych dla klientów (w tym naszych własnych i współpracujących partnerów), optymalizacji ofert adresowanych do klientów, badania rynku lub opinii publicznej i organizowania wydarzeń dla klientów.

Mogą Państwo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu lub wykorzystaniu danych do celów marketingu bezpośredniego. Zastrzeżenia należy przesyłać na adres: Eurorent sp. z o.o. ul. Arabska 9, 03-677 Warszawa lub e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO stosuje się do przetwarzania danych w celu stosowania środków marketingu bezpośredniego, które wymagają wyrażenia wyraźnej, uprzedniej zgody.

 

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO stosuje się do przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego, w formach które nie wymagają wyrażenia wyraźnej, uprzedniej zgody.

 

Uzasadniony interes w zakresie, w jakim do przedmiotowego przetwarzania ma zastosowanie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Nasz uzasadniony interes w odniesieniu do wykorzystywania Państwa danych osobowych w celu stosowania środków marketingu bezpośredniego i wymienionych środków marketingowych polega na tym, że chcemy przekonać Państwa do korzystania z naszych usług oraz do promowania trwałych relacji z Państwem.

 

Kategorie odbiorców

W opisanych powyżej celach ujawniamy Państwa dane dostawcom usług informatycznych, centrom telefonicznym, partnerom reklamowym oraz dostawcom usług dotyczących programów lojalnościowych i premiowych dla klientów.

 

3. Płatność przez osoby trzecie

 

Jeśli wynajmują Państwo pojazd za pośrednictwem swojego pracodawcy, przetwarzamy również Państwa dane do celów opisanych w niniejszej Polityce prywatności danych. Niniejsze zapisy mają zastosowanie również, w przypadku dokonania zapłaty za fakturę przez osobę trzecią.

 

Podstawa prawna powyższego przetwarzania

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO stosuje się do przetwarzania danych w zakresie wymaganym do realizacji rezerwacji, do zawierania i wykonywania umów najmu i umów ramowych oraz do celów związanych ze stosunkami z klientami, w przeciwnym razie art. 6 (1) punkt f) RODO.

 

Uzasadniony interes w zakresie, w jakim do przedmiotowego przetwarzania ma zastosowanie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Jeśli chodzi o przetwarzanie danych w celu rozliczenia konta z pracodawcą lub osobami trzecimi lub w celu wyjaśnienia faktów (w szczególności w przypadku wypadków lub wykroczeń administracyjnych), naszym uzasadnionym interesem jest możliwość dochodzenia kwot faktury oraz innych roszczeń lub ustalenia strony, przeciwko której dochodzone jest roszczenie o odszkodowanie.


Kategorie odbiorców danych

Przekazujemy dane osobowe zebrane w trakcie wynajmu (w szczególności w formie faktur i umów najmu, ewentualnie również w formie miesięcznych wyciągów, a także ewentualnych mandatów i raportów o wypadkach) Państwa pracodawcy lub osoby trzeciej, która ma zapłacić Państwa fakturę.


4. Kontrahenci i ich Pełnomocnicy. przedstawiciele i pracownicy wskazani do kontaktu


Cel przetwarzania danych

Jeżeli zawieramy z Państwem, Państwa Pracodawcą lub Zleceniodawcą umowę dot. współpracy, Będziemy przetwarzać Państwa dane w celu prawidłowej realizacji zawartej umowy ,a także ochrony roszczeń powstałych w związku z jej wykonaniem.

 

Podstawa prawna powyższego przetwarzania

art. 6 ust.1 lit. b) i f) RODO dotyczy weryfikacji powyższych danych w publicznych rejestrach, kontaktowania się w sprawach dotyczących wykonania Umowy.

art. 6 ust. 1l lit. f) RODO w celu obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora danych.

 

Uzasadniony interes w zakresie, w jakim do przedmiotowego przetwarzania ma zastosowanie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Nasz uzasadniony interes związany z wykorzystywaniem Państwa danych osobowych w celu dochodzenia wszelkich roszczeń, które mogą nam przeciwko Państwu przysługiwać polegającym na naszym dążeniu do zapobiegania szkodom naszej firmy.

 

Kategorie odbiorców

W opisanych powyżej celach (w szczególności w celu poinformowania o rezerwacji lokalnego partnera zajmującego się wynajmem lub przetwarzania płatności kartą kredytową przez firmę obsługującą kartę kredytową) ujawniamy Państwa dane następującym odbiorcom: Dostawcy usług informatycznych, centra telefoniczne, firmy windykacyjne, dostawcy usług finansowych i archiwizacyjnych, agencje kredytowe, spółki z grupy kapitałowej SIXT, partnerzy agencyjni, partnerzy franczyzowi i partnerzy biznesowi.

 

5. Szkody, wypadki, wykroczenia administracyjne

 

Cel przetwarzania danych

Jeśli stwierdzą Państwo uszkodzenie naszego pojazdu, jeśli Państwo lub inna osoba będą odpowiedzialni za takie uszkodzenie lub jeśli Państwo lub inna osoba będziecie uczestniczyć w wypadku z udziałem jednego z naszych pojazdów, wówczas będziemy przetwarzać Państwa dane podstawowe, dane kontaktowe, dane dotyczące umów, dane finansowe i, w stosownych przypadkach, dane dotyczące stanu zdrowia w następujących celach:

 • przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji,
 • zapewnianie obsługi klienta w przypadku szkody,
 • likwidacja szkód,
 • obsługa odszkodowań wynikających z wypadków (przetwarzanie w oparciu o informacje dostarczone przez Państwa i osoby trzecie, takie jak policja, dalsi najemcy, świadkowie itp.).

Obejmuje to przetwarzanie wyżej wymienionych kategorii danych w celu likwidacji szkód, na przykład w stosunku do firm ubezpieczeniowych.

Przy obsłudze szkód i wypadków przetwarzamy również dane podstawowe, dane kontaktowe i dane dotyczące umów w celu zapewnienia usług assistance w przypadku szkód.

Przetwarzamy również Państwa dane podstawowe, dane kontaktowe i dane dotyczące umów w celu realizacji obowiązków prawnych (np. dostarczanie informacji organom prowadzącym dochodzenie).

W przypadku podejrzeń ze strony właściwych organów, że popełnili Państwo wykroczenie administracyjne lub przestępstwo przy pomocy jednego z naszych pojazdów, będziemy przetwarzać nie tylko przechowywane przez nas, a dotyczące Państwa dane podstawowe, ale także dane przekazane nam przez właściwe organy.

Przetwarzamy również Państwa dane podstawowe, dane kontaktowe, dane finansowe, dane dotyczące umów oraz, w stosownych przypadkach, dane o stanie zdrowia w celu zachowania i dochodzenia wszelkich roszczeń, które mogą nam przeciwko Państwu przysługiwać, na przykład roszczeń wynikających z braku płatności lub szkód spowodowanych naszym pojazdom.

 

Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 ust. 1 lit.b) RODO dotyczy przetwarzania danych w celu obsługi reklamacji, świadczenia usług dla klientów w przypadku szkód oraz obsługi odszkodowań wynikających z wypadków.

Art. 6 ust. 1 lit.b) RODO dotyczy przetwarzania danych w celu obsługi odszkodowań wynikających z wypadków.

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO dotyczy przetwarzania danych w celu likwidacji szkód, dochodzenia roszczeń, które mogą na przeciwko Państwu przysługiwać oraz obsługi roszczeń związanych z wykroczeniami administracyjnymi.

Art. 9 ust. 2 lit. f) RODO dotyczy przetwarzania danych o stanie zdrowia w celu ustalania, realizacji lub obrony roszczeń prawnych.


Uzasadniony interes w zakresie, w jakim do przedmiotowego przetwarzania ma zastosowanie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Nasz uzasadniony interes związany z wykorzystywaniem Państwa danych osobowych w celu likwidacji szkód i dochodzenia wszelkich roszczeń, które mogą nam przeciwko Państwu przysługiwać polegającym na naszym dążeniu do zapobiegania szkodom naszej firmy i do zapewnienia możliwości dostarczania naszym klientom nieuszkodzonych pojazdów. Jesteśmy ponadto zobowiązani, zgodnie z naszymi stosunkami umownymi z osobami trzecimi (np. firmami ubezpieczeniowymi) do przetwarzania danych w celu likwidacji szkód. Nasz uzasadniony interes w tym zakresie polega na zapewnieniu przestrzegania umów.


Kategorie odbiorców

W opisanych powyżej celach ujawniamy Państwa dane następującym odbiorcom: , firmy windykacyjne, biegli, dostawcy usług assistance, prawnicy, firmy ubezpieczeniowe, dostawcy usług informatycznych i archiwizacyjnych, spółki z grupy kapitałowej SIXT, partnerzy agencyjni, partnerzy franczyzowi i partnerzy biznesowi.

 

6. Podłączone pojazdy

 

Cel przetwarzania danych

Pojazdy SIXT mogą posiadać tak zwane funkcje „podłączonego pojazdu”, które umożliwiają nam przetwarzanie danych dotyczących lokalizacji, a także informacji o stanie pojazdu, takich jak zamknięcie pojazdu, prędkość pojazdu, status czujników i uruchomienie systemów bezpieczeństwa (np. poduszek powietrznych). Dane te są przetwarzane wyłącznie w celu zapobiegania przestępstwom majątkowym, jeśli pojazd nie zostanie zwrócony w uzgodnionym okresie wynajmu lub będzie wykorzystywany poza regionem uzgodnionym w umowie (a także w pobliżu granicy lub na obszarach portowych) oraz w celu ustalenia, zweryfikowania i zbadania szkód samochodowych i wypadki.

 

Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.


Uzasadniony interes w zakresie, w jakim do przedmiotowego przetwarzania ma zastosowanie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Nasz uzasadniony interes w wykorzystywaniu danych osobowych w celu zapobiegania przestępstwom majątkowym oraz w celu określenia, weryfikacji i zbadania szkód i wypadków samochodowych ma na celu ochronę naszej floty pojazdów oraz naszych praw umownych i pozaumownych.


Kategorie odbiorców

W przypadku określonych krajów i kategorii samochodów współpracujemy z dostawcami usług geolokalizacyjnych w celu zapobiegania przestępstwom majątkowych.


7. Doskonalenie naszych procesów i ofert


Cel przetwarzania danych

Przetwarzamy Państwa dane podstawowe, dane kontaktowe, dane dotyczące umów i wszelkie przekazane dobrowolnie dane w celu optymalizacji naszych procesów i ofert.

Obejmuje to na przykład gromadzenie i ocenę raportów dotyczących najmu, wdrażanie planowania zdolności w zakresie świadczenia usług w celu ulepszania procedur przydzielania pojazdów, tworzenie hurtowni danych, analizowanie i usuwanie źródeł błędów oraz przeprowadzanie badań satysfakcji klienta.

Aby doskonalić jakość naszej oferty i naszych usług oferowanych klientom, przetwarzamy dane podstawowe i dotyczące umów na podstawie algorytmu w celu, na przykład, tworzenia profili i wartości prawdopodobieństwa w odniesieniu do przyszłych czynszów i współczynników wykorzystania w odniesieniu do naszych ofert.

Przetwarzamy również dane podstawowe, dane kontaktowe i dane dotyczące umów w związku z naszą współpracą z partnerami franczyzowymi, partnerami biznesowymi i partnerami agencyjnymi oraz w celu optymalizacji powiązanych procesów i ofert.

Przetwarzamy również dane adresowe pochodzące od zewnętrznych usługodawców w celu aktualizacji naszej bazy adresowej i upewniania się, że dane podstawowe używane do obsługi umów są poprawne.


Podstawa prawna powyższego przetwarzania

Art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) stosuje się w przypadku, gdy wymagana jest zgoda w celu wdrażania środków mających na celu optymalizację procesów i ofert.

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.


Uzasadniony interes w zakresie, w jakim do przedmiotowego przetwarzania ma zastosowanie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Nasz uzasadniony interes w odniesieniu do wykorzystywania danych osobowych w celu doskonalenie naszych usług i obsługi klienta polega na tym, że chcemy oferować jak najlepsze usługi i znacząco zwiększać zadowolenie klienta.

 

Kategorie odbiorców

W opisanych powyżej celach ujawniamy Pana/Pani dane następującym odbiorcom: Dostawcy usług informatycznych, centra telefoniczne, firmy windykacyjne, partnerzy biznesowi, partnerzy agencyjni i partnerzy franczyzowi.

 

8. Zdarzenia i darowizny

 

Cel przetwarzania danych

Możemy również przetwarzać dane podstawowe i dane kontaktowe w celu zapraszania Państwa na wydarzenia mające miejsce w ramach naszej obsługi klienta i działań związanych z lojalnością klienta. Możemy ponadto wykorzystywać dane podstawowe i dane kontaktowe w celach charytatywnych (np. w celu występowania z apelem o darowizny).


Podstawa prawna powyższego przetwarzania

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO dotyczy przetwarzania danych w celu pozyskiwania klientów, przedłużania stosunków umownych oraz zarządzania klientami biznesowymi.


Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO stosuje się do przetwarzania danych w zakresie wymaganym do przestrzegania okresów przechowywania wynikających z prawa handlowego i podatkowego.

 

Uzasadniony interes w zakresie, w jakim do przedmiotowego przetwarzania ma zastosowanie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Nasz uzasadniony interes związany z wykorzystywaniem Państwa danych osobowych w celu obsługi klienta, lojalności klientów i celów charytatywnych z jednej strony polega na oferowaniu najlepszych usług i trwałym podnoszeniu satysfakcji klienta, a z drugiej strony na realizacji zobowiązań społecznych, którymi my, jako duża firma, jesteśmy związani.

 

Kategorie odbiorców
W opisanych powyżej celach ujawniamy dane dotyczące kontaktów z naszymi klientami biznesowymi następującym odbiorcom: Dostawcy usług informatycznych i archiwizacyjnych, centra telefoniczne, organizatorzy imprez.

 

9. Pliki cookie


Cel przetwarzania danych
Nasze strony internetowe wykorzystują pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są kopiowane z serwera sieciowy na twardy dysk. Pliki cookie zawierają informacje, które mogą zostać później odczytane przez serwer sieciowy w domenie, w ramach której został przypisany plik cookie. Pliki cookie nie mogą uruchamiać żadnych programów ani zainfekować komputera wirusami. Używane przez nas pliki cookie nie zawierają danych osobowych ani nie są powiązane z takimi danymi.


Dalsze informacje na temat plików cookie i ich dezaktywacji można znaleźć w polityce dotyczącej plików cookie na odpowiedniej stronie internetowej (dostępnej za pośrednictwem linku w odpowiednim banerze plików cookie oraz w pozycji menu „polityka prywatności”).


Podstawa prawna powyższego przetwarzania
Podstawa prawna dla tego przetwarzania danych znajduje się w art. 6 ust. 1 f) RODO, o ile przetwarzane są dane osobowe.


Uzasadniony interes w zakresie, w jakim do przedmiotowego przetwarzania ma zastosowanie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu Państwa danych osobowych za pośrednictwem naszej strony internetowej polega na naszym dążeniu do optymalizacji naszej oferty internetowej, a tym samym oferowania naszym klientom najlepszych możliwych usług i zwiększania zadowolenie klienta.


E: Przekazywanie danych do państw trzecich


Jeśli korzystają Państwo z naszych usług w celu rezerwacji pojazdów, które mają być wynajmowane w państwie trzecim, przekazujemy Państwa dane osobowe i dane wszelkich dodatkowych kierowców naszym partnerom biznesowym w takim państwie trzecim. Dotyczy to również korzystania z programów partnerskich z państw trzecich. W przypadku szkody i/lub wypadku w państwie trzecim możemy przesyłać Państwa dane osobowe i dane dodatkowych kierowców właściwym organom i firm ubezpieczeniowych w takim państwie trzecim.


Przekazywanie Państwa danych do państwa trzeciego opiera się na decyzji Komisji Europejskiej w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Jeżeli w odniesieniu do danego państwa trzeciego nie została wydana żadna decyzja Komisji Europejskiej w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych, wówczas przekazanie do tego państwa trzeciego następuje z zastrzeżeniem zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w art. 46 ust. 2 RODO. Mogą Państwo zażądać kopii powyższych zabezpieczeń od SIXT, pisząc na podany wyżej adres . Państwami trzecimi są państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Europejski Obszar Gospodarczy obejmuje wszystkie kraje Unii Europejskiej oraz kraje tzw. Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, do których należą Norwegia, Islandia i Liechtenstein.


Pragniemy poinformować, że w związku z korzystaniem z usług dostawców teleinformatycznych znajdujących się w Państwach trzecich, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do Państwa trzeciego. Podstawą prawną takiego transferu są zawarte standardowe klauzule umowne.


F: Okres przechowywania/kryteria dotyczące okresu przechowywania


SIXT przechowuje dane osobowe, dopóki nie są one już potrzebne w związku z celami, dla których zostały zgromadzone lub nie są przetwarzane w inny sposób . Jeśli nie korzystali Państwo z wynajmu w SIXT przez sześć lat, Państwa konto klienta zostanie usunięte z powodu braku aktywności. Procedurę usuwania przeprowadzamy raz w roku. W przypadku, gdy SIXT jest prawnie zobowiązana do przechowywania danych osobowych, przechowuje te dane osobowe przez okres przechowywania określony przez prawo i nie dłużej niż przez okres przedawnienia zgodnie z przepisami polskiego prawa. W tym okresie Państwa dane mogą podlegać ograniczonemu wykorzystywaniu w ramach codziennych operacji, jeśli ich przetwarzanie nie służy żadnym innym celom.


G: Państwa prawa

 

1. Prawa przysługujące zgodnie z art. 15 - 18 i 20 RODO


Mają Państwo prawo do uzyskiwania, w rozsądnych odstępach czasu, informacji o przechowywanych danych osobowych (art. 15 RODO). Informacje, do których są Państwo uprawnieni obejmują informacje o tym, czy SIXT przechowuje dane osobowe dotyczące Państwa osoby, o kategoriach przedmiotowych danych osobowych oraz o celach przetwarzania. Na żądanie SIXT dostarczy Państwu kopię przetwarzanych danych osobowych.
Mają Państwo również prawo do uzyskania od SIXT sprostowania nieprawidłowych danych osobowych dotyczących Państwa osoby (art. 16 RODO).
Są Państwo ponadto uprawnieni do uzyskania od SIXT usunięcia danych osobowych dotyczących Państwa osoby (art. 17 RODO). Jesteśmy zobowiązani do usunięcia danych osobowych w pewnych okolicznościach, w tym w przypadku, gdy dane osobowe nie są już potrzebne w związku z celami, dla których zostały zgromadzone lub były przetwarzane w inny sposób, w przypadku wycofania zgody, na której opiera się ich przetwarzanie oraz jeśli dane osobowe były przetwarzane bezprawnie.
W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo żądania ograniczenia przetwarzanie Państwa danych osobowych (art. 18 RODO). Obejmuje to okoliczności, w których kwestionują Państwo poprawność swoich danych osobowych, w następstwie czego my musimy zweryfikować ich poprawność. W takich przypadkach musimy powstrzymać się od dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych, z wyjątkiem przechowywania, dopóki kwestia ta nie zostanie wyjaśniona.
Jeśli zdecydują się Państwo na zmianę na inną firmę wynajmującą pojazdy, mają Państwo prawo do otrzymania, w formacie nadającym się do maszynowego odczytu, danych, które nam Państwo przekazali na podstawie udzielonej zgody lub zawartej z nami umowy lub do żądania przesłania tych danych, również w formacie nadającym się do maszynowego odczytu, wybranej osobie trzeciej (prawo do przenoszenia danych, art. 20 RODO).

 

2. Brak zobowiązań umownych i prawnych do podawania danych/konsekwencji braku podania danych


Nie są Państwo umownie ani prawnie zobowiązani do podania nam swoich danych osobowych. Należy jednak zauważyć, że nie ma możliwości zawarcia z nami umowy wynajmu pojazdu ani korzystania z innych świadczonych przez nas usług, jeśli nie możemy gromadzić i przetwarzać danych zgodnie z wymogami wymienionymi w powyższych punktach.

 

3. Prawo sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO.


Jeżeli przetwarzanie danych przez SIXT jest konieczne w uzasadnionym interesie SIXT, mają Państwo prawo w każdej chwili, z przyczyn związanych z Państwa konkretną sytuacją, zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych. SIXT zakończy wówczas przetwarzanie, chyba że będziemy w stanie przedstawić istotne, uzasadnione podstawy takiego przetwarzania, które zastępują podstawy do zakończenia przetwarzania.
Mogą Państwo w każdej chwili i bez żadnych restrykcji ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych do celów reklamy bezpośredniej.

 

4. Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie


Jeśli przetwarzanie danych w SIXT opiera się na Państwa zgodzie, mają Państwo prawo do wycofania w każdej chwili wyrażonej przez Państwa zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych między momentem udzielenia zgody a jej cofnięciem.

 

5. Prawo do złożenia skargi


Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego zgodnie z art. 77 RODO.
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

 

Ostatnia zmiana: wrzesień 2020 r.